PC     手机     TV     系统     教程     游戏     手游     源码

WIN10商业版 内含专业工作站教育版等5个版本

WIN10商业版 内含专业工作站教育版等5个版本
 • 所属分类:
 • 下载大小:
  3.54 GB
 • 下载类型:
  系统下载
 • 推荐星级:
 • 下载次数:
 • 更新时间:
  2020-02-10
 • 运行环境:
  WinAll/

 微软官方1月21号更新 WIN10商业版,内含专业工作站,教育版等5个版本 现在WIN10随着WIN7不提供支持后,份额已经达到57%,所以大家都安装系统还是尽量安装WIN10,很多游戏,等软件都只支持WIN10了,不再支持老系统了!

WIN10商业版 内含专业工作站教育版等5个版本

WIN10商业版 内含专业工作站教育版等5个版本