PC     手机     TV     系统     教程     游戏     手游     源码

PS CC2015全面教程 菜鸟到高手

PS CC2015全面教程 菜鸟到高手
 • 所属分类:
 • 下载大小:
  9.15 GB
 • 下载类型:
  视频教程
 • 推荐星级:
 • 下载次数:
 • 更新时间:
  2017-06-04
 • 运行环境:
  WinAll/

 想学PS设计?Photoshop CC2015全面教程无需花费让你从菜鸟变高手,本视频非常详细讲解加原理深入学习,看完该视频教程不成高手都难!

如果你看完这套教程不成PS高手,那你不适合学设计!

PS CC2015全面教程 菜鸟到高手

PS CC2015全面教程 菜鸟到高手

提取码:mlc1

下载地址

百度网盘