PC     手机     TV     系统     教程     游戏     手游     源码

[TV] IPTV Pro v6.0.4自适应 解锁专业版

[TV] IPTV Pro v6.0.4自适应 解锁专业版
 • 所属分类:
 • 下载大小:
  36.6 MB
 • 下载类型:
  国产软件
 • 推荐星级:
 • 下载次数:
 • 更新时间:
  2020-12-17
 • 运行环境:
  Android/

IPTV Pro v6.0.4可支持手机/电视/大屏设备/机顶盒/,都可以自适应,本次压缩包里面有打包两个版本的安装包,一个安装包20M,安装不成功就尝试其他另外个,因为有些机型问题,所以需要自己尝试哪个版本没问题!

2020.12.17更新至IPTV Pro v6.0.4

打包含分组电视台.m3u直播源文件直接导入即可 清晰流畅,基本没有缓冲!

[TV] IPTV Pro v6.0.4自适应 解锁专业版

[TV] IPTV Pro v6.0.4自适应 解锁专业版

[TV] IPTV Pro v6.0.4自适应 解锁专业版

提取码:HyHy