PC     手机     TV     系统     教程     游戏     手游     源码

[Windows] AIDA64 v6.33 强大硬件检测神器

[Windows] AIDA64 v6.33 强大硬件检测神器
 • 所属分类:
 • 下载大小:
  89.0 MB
 • 下载类型:
  国产软件
 • 推荐星级:
 • 下载次数:
 • 更新时间:
  2021-03-30
 • 运行环境:
  Windows/

 AIDA64专注为电脑提供各种硬件检测工具,软件版本包含有IDA64 Engineer (工程师版)和 AIDA64 Business (商业版) 虽有两个版本,但是无论哪个版本提供的硬件检测工具都非常强大,让你可以对你电脑从处理器、系统内存和磁盘驱动器等性能进行全面评估!

本工具对小白或者专业电脑工程师维修等只要有电脑都应该必备的硬件检测神器,下载后解压直接打开即可使用!

[Windows] AIDA64 v6.33 强大硬件检测神器

提取码:HyHy

提取码2:HyHy