PC     手机     TV     系统     教程     游戏     手游     源码

OPPO和VIVO领5元话费券 可45充50话费

 2021-04-04    活动线报  

 先用支付宝扫码领取话费券,然后打开钱包APP【只能在钱包里充值才可用券】 选择手机充值50元话费

然后使用支付宝支付,点击后跳转才会显示抵扣5元,其它手机不能充值,领到也没用!可给任意手机号充值!

OPPO和VIVO领5元话费券 可45充50话费

支付宝扫码:

OPPO和VIVO领5元话费券 可45充50话费

黑域基地提醒:本活动结束