PC     手机     TV     系统     教程     游戏     手游     源码

开通青岛地铁钱包 免费领10元话费

 2021-04-03    活动线报  

应用商店搜索下载青岛地铁APP 首页热门活动的【开钱包充值 响好礼】进入活动

进去后根据提示开通钱包 即可免费领取10元话费 数量有限 先到先得 需身份证 银行卡 人脸识别!

开通青岛地铁钱包 免费领10元话费

活动地址:青岛地铁APP

黑域基地提醒:本活动结束